#
---------- Cougar ----------
Medlemmenes biler - Our members cars
For de fleste bilene vil du finne en underside med mer bilder og informasjon om bilen ved å klikke på det lille bildet av bilen.
For most cars there are more pictures and information about the car available by clicking the pre-view image.
Bruk tilbakeknappen for å komme tilbake til denne menyen.
Use your browsers back button to come back to this menu.
1967 Cougar XR7 GT coupe, VIN # 7F93S:::::::
Eier/Owner: Dag Mangseth, medlem # 147
1968 Cougar XR7 Coupe, Sun roof. VIN#8F93J572387
Eier/Owner: Gry Anett Stordahl, medlem # 001
1968 Cougar XR7
1968 Cougar XR-7 Coupe VIN #
Eier/Owner: Jan Ove Engkrog, medlem #156


1968 Cougar VIN #
Eier/Owner: Kim Arve Andrassen, medlem #226
1969 Cougar XR-7, VIN #9F93M526107
Eier/owner: Øistein & Kristian Røberg, medlem #227
1969 Cougar Convertible , VIN #
Eier/owner: Liljan Merete Sandåker, medlem #039
1969 Cougar Eliminator, VIN # 9F91M568294
Eier/owner: Gry Stordahl, medl. #001
1969 Cougar Eliminator 351 4V, aut, air, tilt, power windows.
1969 Cougar Convertible VIN#
Eier/Owner Ole Kr. Nygård, Medlem #217
1969 Cougar Convertible VIN# 9F92H552953
Eier/Owner Stig Rune Bromset, Medlem #225
1969 Cougar XR-7 VIN# 9F93H532886
Eier/Owner Ole Andre Kjørlien, Medlem #268
1969 Cougar Convertible VIN# 
Eier/Owner Harald Kulbotten, Medlem #276
1969 Cougar XR-7 Convertible VIN# 
Eier/Owner Kolbjørn Lunga, Medlem #296
1970 Cougar XR-7 convertible , VIN #
Eier/owner: Odd & Åse Hjortnæs, medlem #166
1970 Cougar XR-7 convertible, VIN #
Eier/owner: Thorleif Haug, medlem #107
1970 Cougar XR-7 convertible, VIN # 0F94M559547
Eier/owner:Frode Marås, medlem #253
1970 Cougar Std Coupe, VIN # 0F91H513503
Eier/owner: Per Klausen, medlem # 249
1970 Cougar XR-7 convertible, VIN # 0F94H*****
Eier/owner: , medlem
1970 Cougar Coupe, VIN # 0F91M567654
Eier/owner: Elvar Antonsson, medlem # 250
1971 Cougar Convertible, VIN #
Eier/owner: Endre Evjen, medlem #260
1972 Cougar XR-7 convertible, VIN #
Eier/owner: Bjørn Magne Langkås, medlem #202
1973 Cougar, VIN #
Eier/owner: Einar Sjoner, medlem #280
1973 Cougar XR-7 convertible, VIN #
Eier/owner: Odd Sæmund Fiskvik, medlem #185
1974 Cougar XR-7 coupe, VIN #
Eier/Owner: Knut Ariel Sæther, medlem #191
1976 Cougar XR-7 Coupe
Eier: Åge M. Ålekjær, medlem # 207
1976 Cougar
Eier: Olav Jørgen Berg, medlem # 278
   

 
 
 
 
 
 
   
   
   
Last update- Februar 18-2013