Mercury 1960-1964
Medlemmenes biler - Our members cars
Du vil få opp en underside med mer bilder og informasjon om bilene ved å klikke på det lille bildet.
For most cars there are more pictures and information about the car available by clicking the pre-view image.
Bruk tilbakeknappen for å komme tilbake til denne menyen.
Use your browsers back button to get back to this menu.
1960 Park Lane Convertible, VIN # 0W55M514380
Eier/Owner: Gry Anett Stordahl, medlem #001
1960 Monterey 4d Sedan
Eier/Owner: Per og Jessie Bendtsen, medlem # 190
1961 Monterey 2d ht., VIN #
Eier/Owner: Thorleif Ellingsen, medlem #041
1961 Monterey Convertible, VIN #
Eier/owner: Ingar Thoresen , medlem # 067


1961 Monterey Convertible, VIN #
Eier/owner: Roger Larsen, medlem # 277
1962 S-55 2d ht. , VIN #
Eier/Owner: Oddvar Grim, medlem # 162
1962 Monterey Custom Convertible, VIN #
Eier/owner: Øyvind Augustin, medlem # 030
1963 Marauder S-55 convertible, VIN #
Eier/Owner: Ingar Raknerud, medlem # 206
1963 Monterey S-55 convertible., VIN #
Eier/owner: Rune Åslund, medlem # 230
1963 Monterey S-55 4d. ht, VIN #
Eier/Owner: Ingar Thoresen , medlem # 067
1963 Marauder, VIN #
Eier/Owner: Jan Bies, medlem # 082
1963 Marauder S-55, VIN #
Lars Kjærnåsen, medlem # 188
1963 Monterey Custom Breezeway 2d ht, VIN #
Eier/Owner: Ingar Thoresen, medlem # 067
1963 Comet Convertible S-22, VIN #
Eier/Owner: Ove J.Svendsrud, medlem # 244
1963 Monterey Breezeway 2d ht, VIN #
Eier/Owner: Nils Vidar Haugo, medlem # 283
1964 Comet 202, VIN #
Eier/Owner: Tor Arne Prytz, medlem # 058
1964 Park Lane 4d fastback, VIN #
Eier/Owner: Thor Nordvold, Medlem # 023
1964 Park Lane 2d Fastback bucket seat, VIN #
Eier/Owner: Jan Granås, medlem # 014
1964 Montclair Marauder, VIN #
Eier/Owner: Jan Bies, medlem # 082
 
 
 
 
 
This page was last updated
june- 03-2011