Klubben har i lengre tid hatt kontakt med en hugger i California som har spesialisert seg på Mercury. Vi har nylig fått masse bilder fra huggeren tilsendt fra John Fowlie, som er innehaver av firmaet. Han er en ekte Mercury entusiast. Firmaet selger ikke bare deler, men har også en god del restaureringobjekter til salgs. Som regel blir ikke verdifulle og restaurerbare biler hugget.
Big M Automotive kan nås på telefon 530 473 2225.