1969 - 1972
Denne siden er fortsatt under bearbeiding. Hvis du har bilder av de gjeldende årsmodellen som denne siden skal dekke, send disse til klubben i jpg format

69 Mercury

 

1970 Mercury

Monterey
54A 4 door............23,009
57A 4d. ht. .............6,066
65A 2d.ht.formal....9,865
76A Convertible....1,297

Monterey Custom
54C 4d.....................7,103
57B 4d ht................2,827
65B 2d.ht. formal...2,898

Marquis
53F 4d ht.sedan......15,171
57F 4d ht..................13,534
65F 2d ht.Formal.......8,798
76F Conv...................2,319
53M
4d ht.sedan.....1,616
57M 4d ht.....................880
65M 2d Formal..........1,109

Brougham
53C 4d ht sedan.....14,601
57C 4d ht................14,966
65C 2d ht. Formal....8,395

Marauder
63G 2d ht fastback..9,031

Marauder X-100
63H 2d ht fastback..5,635
Station Wagon
71B monerey 6p................2,005
71C Monterey 9p..............3,839
71F Monterey Custom 6p...951
71G Monterey Custom 9p...969
71E Colony Park 6p...........7,601
71F Colony Park 9p.........18,003
Produksjonstall 1969 Mercury
1971 Mercury
1972 Mercury
Tilbake til meny historikk
Meny, historikk
Tilbake til